ผลงานนักเรียน
การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนปลวกแดง ระดับโรงเรียน
นักเรียนชั้น ป. 4-6
รายละเอียดผลงาน
         เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 มีการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนปลวกแดง ระดับโรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
        ตามที่กลุ่มโรงเรียนปลวกแดง ได้ประกาศผลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนปลวกแดง ไปแล้วนั้น
         ในการนี้การประกาศผลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนปลวกแดง ระดับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนั้น ท่านวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง ขอแก้ไขผลการแข่งขันฯ โดยให้นำคะแนนทั้ง ๓ วิชา ในแต่ระดับชั้นของนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่เข้าสอบรวมกัน (๕ คน) และนำมาจัดเรียงคะแนนตามลำดับ โดยให้เหตุผลว่าให้โรงเรียนได้ภาคภูมิใจต่อภาพรวมของโรงเรียน รางวัลจะได้กระจายไปสู่โรงเรียนต่างๆ รวมทั้งเกิดความเหมาะสมเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะคุณครูที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯต่อไป จึงขอแก้ไขผลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนปลวกแดง ระดับโรงเรียนใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,10:44   อ่าน 100 ครั้ง