ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงการ... แต้มสี เติมฝันปันทุนความรู้
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัจฉรา แถลงดี
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,13:27   อ่าน 360 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนปลวกแดง ระดับโรงเรียน
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ป. 4-6
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,10:44   อ่าน 533 ครั้ง