ผู้บริหาร

ดร. ศุภกฤต. ปิยะสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/07/2018
ปรับปรุง 26/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 453516
Page Views 549296
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนิคมวิทยา นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
5 โรงเรียนวัดชากผักกูด นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 พนานิคม นิคมพัฒนา
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 พนานิคม นิคมพัฒนา (038) 893712
8 โรงเรียนบ้านหนองระกำ พนานิคม นิคมพัฒนา
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 พนานิคม นิคมพัฒนา
10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 มะขามคู่ นิคมพัฒนา
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3 มะขามคู่ นิคมพัฒนา
12 โรงเรียนวัดกระเฉท มาบข่า นิคมพัฒนา
13 โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า นิคมพัฒนา (038) 636698
14 โรงเรียนวัดห้วงหิน ชากบก บ้านค่าย
15 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ ชากบก บ้านค่าย (038) 960274
16 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ชากบก บ้านค่าย
17 โรงเรียนบ้านเขาลอย ชากบก บ้านค่าย
18 โรงเรียนวัดบ้านเก่า ตาขัน บ้านค่าย
19 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ตาขัน บ้านค่าย
20 โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตาขัน บ้านค่าย
21 โรงเรียนวัดตาขัน ตาขัน บ้านค่าย
22 โรงเรียนบ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย
23 โรงเรียนวัดหนองพะวา บางบุตร บ้านค่าย 0-3899-7662
24 โรงเรียนบ้านหลังเขา บางบุตร บ้านค่าย
25 โรงเรียนบ้านชากมะหาด บางบุตร บ้านค่าย 0-3864-2232
26 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง บางบุตร บ้านค่าย
27 โรงเรียนวัดหวายกรอง บางบุตร บ้านค่าย
28 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม บ้านค่าย บ้านค่าย
29 โรงเรียนเวชประสิทธิ์วิทยา บ้านค่าย บ้านค่าย
30 โรงเรียนวัดบ้านค่าย บ้านค่าย บ้านค่าย (038) 642687
31 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน หนองตะพาน บ้านค่าย (038) 873903
32 โรงเรียนวัดเกาะ หนองตะพาน บ้านค่าย
33 โรงเรียนบ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย
34 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ หนองบัว บ้านค่าย 038033243
35 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย หนองบัว บ้านค่าย
36 โรงเรียนวัดหนองกรับ หนองบัว บ้านค่าย
37 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ หนองบัว บ้านค่าย
38 โรงเรียนวัดปทุมาวาส หนองบัว บ้านค่าย (038) 961070
39 โรงเรียนบ้านท่าเสา หนองบัว บ้านค่าย 0-3801-0056, 0-3803-3040
40 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ หนองละลอก บ้านค่าย
41 โรงเรียนบ้านหนองละลอก หนองละลอก บ้านค่าย
42 โรงเรียนบ้านตีนเนิน หนองละลอก บ้านค่าย
43 โรงเรียนบ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย
44 โรงเรียนวัดไร่ หนองละลอก บ้านค่าย
45 โรงเรียนวัดหนองกระบอก หนองละลอก บ้านค่าย
46 โรงเรียนบ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย 0-3889-2277
47 โรงเรียนอุดมวิทยากูล บ้านฉาง บ้านฉาง
48 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง บ้านฉาง บ้านฉาง
49 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก บ้านฉาง บ้านฉาง
50 โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง
51 โรงเรียนบ้านพยูน บ้านฉาง บ้านฉาง
52 โรงเรียนอนุบาลชุมชนพัฒนา บ้านฉาง บ้านฉาง
53 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด บ้านฉาง บ้านฉาง
54 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บ้านฉาง บ้านฉาง
55 โรงเรียนวัดพลา พลา บ้านฉาง
56 โรงเรียนบ้านคลองทราย พลา บ้านฉาง
57 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม พลา บ้านฉาง
58 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สำนักท้อน บ้านฉาง
59 โรงเรียนสัจจศึกษา สำนักท้อน บ้านฉาง
60 โรงเรียนวัดชากหมาก สำนักท้อน บ้านฉาง
61 โรงเรียนพัฒนเวช สำนักท้อน บ้านฉาง
62 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สำนักท้อน บ้านฉาง
63 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สำนักท้อน บ้านฉาง
64 โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักท้อน บ้านฉาง
65 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สำนักท้อน บ้านฉาง
66 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สำนักท้อน บ้านฉาง
67 โรงเรียนบ้านหนองบอน ตาสิทธิ์ ปลวกแดง
68 โรงเรียนบ้านคลองกรำ ตาสิทธิ์ ปลวกแดง
69 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ตาสิทธิ์ ปลวกแดง
70 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ปลวกแดง ปลวกแดง 038659071
71 โรงเรียนอรวินวิทยา ปลวกแดง ปลวกแดง
72 โรงเรียนบ้านปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง
73 โรงเรียนมัธยมพิริยวิทยา ปลวกแดง ปลวกแดง
74 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม มาบยางพร ปลวกแดง (038) 891449
75 โรงเรียนบ้านมาบยางพร มาบยางพร ปลวกแดง 0-3801-0012
76 โรงเรียนบ้านมาบเตย มาบยางพร ปลวกแดง
77 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ มาบยางพร ปลวกแดง
78 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละหาร ปลวกแดง
79 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ละหาร ปลวกแดง
80 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า หนองไร่ ปลวกแดง
81 โรงเรียนบ้านหนองไร่ หนองไร่ ปลวกแดง
82 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง หนองไร่ ปลวกแดง
83 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง หนองไร่ ปลวกแดง
84 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
85 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
86 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
87 โรงเรียนบ้านวังประดู่ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
88 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
89 โรงเรียนบ้านหนองมะปริง แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
90 โรงเรียนอนุบาลพรพิทยา เมืองระยอง
91 โรงเรียนวัดธงหงส์ กะเฉด เมืองระยอง
92 โรงเรียนวัดแกลงบน กะเฉด เมืองระยอง
93 โรงเรียนบ้านสมานมิตร กะเฉด เมืองระยอง
94 โรงเรียนบ้านไร่จันดี กะเฉด เมืองระยอง
95 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง กะเฉด เมืองระยอง
96 โรงเรียนวัดยายดา ตะพง เมืองระยอง
97 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ตะพง เมืองระยอง
98 โรงเรียนอนุบาลมณีพิทักษ์ ตะพง เมืองระยอง
99 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ตะพง เมืองระยอง
100 โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพง เมืองระยอง
101 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ทับมา เมืองระยอง
102 โรงเรียนตรีวิทย์ศึกษา ท่าประดู่ เมืองระยอง
103 โรงเรียนสมคิดวิทยา ท่าประดู่ เมืองระยอง
104 โรงเรียนกวงฮั้ว ท่าประดู่ เมืองระยอง
105 โรงเรียนบ้านอนุบาล ท่าประดู่ เมืองระยอง
106 โรงเรียนระยองวิทยาคม ท่าประดู่ เมืองระยอง
107 โรงเรียนอนุบาลระยอง ท่าประดู่ เมืองระยอง
108 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ท่าประดู่ เมืองระยอง
109 โรงเรียนบ้านชะวึก นาตาขวัญ เมืองระยอง
110 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน นาตาขวัญ เมืองระยอง 038 031024
111 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ นาตาขวัญ เมืองระยอง
112 โรงเรียนวัดน้ำคอก น้ำคอก เมืองระยอง
113 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง บ้านแลง เมืองระยอง
114 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง บ้านแลง เมืองระยอง
115 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระยอง
116 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง
117 โรงเรียนวุฒินันท์ มาบตาพุด เมืองระยอง
118 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด มาบตาพุด เมืองระยอง
119 โรงเรียนวัดตากวน มาบตาพุด เมืองระยอง
120 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ มาบตาพุด เมืองระยอง
121 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา มาบตาพุด เมืองระยอง 681478
122 โรงเรียนบ้านยายจั่น สำนักทอง เมืองระยอง
123 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สำนักทอง เมืองระยอง (038) 634110
124 โรงเรียนวัดธรรมสถิต สำนักทอง เมืองระยอง
125 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ห้วยโป่ง เมืองระยอง
126 โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า ห้วยโป่ง เมืองระยอง
127 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองระยอง
128 โรงเรียนวัดมาบชลูด ห้วยโป่ง เมืองระยอง
129 โรงเรียนวัดเกาะกลอย เชิงเนิน เมืองระยอง
130 โรงเรียนบ้านหนองจอก เชิงเนิน เมืองระยอง
131 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ เชิงเนิน เมืองระยอง
132 โรงเรียนวัดบ้านดอน เชิงเนิน เมืองระยอง
133 โรงเรียนบ้านถม เชิงเนิน เมืองระยอง
134 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เนินพระ เมืองระยอง
135 โรงเรียนวัดหนองสนม เนินพระ เมืองระยอง
136 โรงเรียนวัดเนินพระ เนินพระ เมืองระยอง
137 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง เนินพระ เมืองระยอง
138 โรงเรียนศิริพรระยอง เนินพระ เมืองระยอง
139 โรงเรียนวัดกรอกยายชา เนินพระ เมืองระยอง 038-026501
140 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เนินพระ เมืองระยอง 611376,614941-2
141 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เพ เมืองระยอง
142 โรงเรียนวัดในไร่ เพ เมืองระยอง
143 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เพ เมืองระยอง
144 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ เพ เมืองระยอง
145 โรงเรียนอนันต์ศึกษา เพ เมืองระยอง 651534
146 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เพ เมืองระยอง
147 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ เพ เมืองระยอง (038) 651871
148 โรงเรียนวัดท่าเรือ แกลง เมืองระยอง 038648543
149 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แกลง เมืองระยอง
150 โรงเรียนบ้านเขายายชุม แกลง เมืองระยอง
151 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง แกลง เมืองระยอง