กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพารัตน์ โชติเนตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิรินภา​ รัตนกมลชัย​
ครู คศ.3

นางวันนา​ อินทร์นอก
ครู คศ.2

นางสุภาวดี​ โสมาศรี​
ครู คศ.2

นางวิรัลพัชร​ สิงห์เรือง​
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจิตสุดา บุญสม
ครู คศ.1

นางสาวนงนุช​ สนณรงค์​
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสุพัชญา​ สวนมอญ​
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวทวีพร​ ทรงวิลัย
ครูอัตราจ้าง

Mrs.Jane Pedrosa Mordeno
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

Mr.Luceo,Godofredo Oliver
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

Miss Tessie W. Langngag
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1