ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
รูปแบบ SAMRET Model
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
TBMP MODE
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 63
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมและทดลองสอนทางไกล การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 63
รับชมการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 63
คณะครูโรงเรียนบ้านมาบยางพร ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เรียนออนไลน์ 22-26 พ.ค. 2563
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
การอบรมโครงการสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และใช้ Fabricatiom Lab
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 62
โรงเรียนบ้านมาบยางพร ขอขอบพระคุณกองทุนไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 61
โรงเรียนบ้านมาบยางพร ขอขอบพระคุณกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 61