ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ประจำปี2565
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 13-17 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 64
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต ๑
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 11 วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 64
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 10 วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 9 วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
รับโล่กิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 8 วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 64
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 6 วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 64
โรงเรียนบ้านมาบยางพร ขยายเวลาการปิดเรียน On-Site ออกไปโดยไม่มีกำหนด
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 64
กิจกรรมต้านทุจริต เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 64
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 5 วันที่ 26 - 30กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ”
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านมาบยางพร ขยายเวลาการปิดเรียน On-Site เนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 64
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านมาบยางพร ประกาศปิดเรียน On-Site ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64