ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต ๑
"การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต ๑" 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายสมร  หอมศรี  รอง.ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ ประธานกรรมการ ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย นายไพฑูรย์  เจริญประโยชน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๑  และ นายพีรวัส  ก้องกำไก ผอ.โรงเรียนบ้านปลวกแดง เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของ  นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร  สายงานผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วย Google Meet
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,11:36   อ่าน 3634 ครั้ง