ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 11 วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำสัปดาห์ที่ 11  โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 ภายใต้การบริหารงานของนายณัฏฐ์กฤศ  วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร  ได้ดำเนินการจัดการเรียน การสอน 4 รูปแบบ โดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียน คือ
ON AIR เรียนผ่านการดู DLTV ร้อยละ 0
ON LINE เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต /   Video Conference ร้อยละ 53.02        
ON Demand เรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม  ผ่านสื่อต่างๆ ร้อยละ 9.90
ON HAND เรียนโดยการรับหนังสือแบบฝึก/ใบงานไปทำที่บ้าน ร้อยละ 37.08
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,11:33   อ่าน 3926 ครั้ง