ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 10 วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ประจำสัปดาห์ที่ 10 วันที่ 30สิงหาคม-3 กันยายน 2564  โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 ภายใต้การบริหารงานของ นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ โดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียน คือ
On - Air  เรียนผ่านการดู DLTV ร้อยละ 0
On - Hand เรียนโดยการรับหนังสือแบบฝึกหัด/ใบงาน ไปทำที่บ้าน ร้อยละ 36.72
ON - Demand เรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ผ่านสื่อต่าง ๆ ร้อยละ 11.31
ON LINE เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 51.97
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,11:28   อ่าน 3615 ครั้ง