ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ประจำสัปดาห์ที่ 9 วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564
สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำสัปดาห์ที่ 9 วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564   โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 ภายใต้การบริหารงานของ นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์    
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนทั้ง 4 รูปแบบ ดังนี้ 
-On Air เรียนผ่านการดู DLTV ร้อยละ 0
-On Hand เรียนโดยการทำแบบฝึกหัด/ใบงานที่บ้าน ร้อยละ 37.61  
-On Demand เรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ผ่านสื่อต่างๆ ร้อยละ 10.42
-On Line เรียนผ่าน Internet/Video Conference ร้อยละ 51.97
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2564,11:25   อ่าน 3615 ครั้ง