ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโล่กิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2564
"รับโล่กิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2564"
25 ส.ค. 64 นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร เข้ารับโล่กิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคุรุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับคุณลักษณะ โรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,11:22   อ่าน 3570 ครั้ง