ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.
ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในการเรียนรู้ในสภาพจริง ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคณะครูเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอร่ามพล โรงเรียนบ้านมาบยางพร
“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.”ใช้เวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 วัน (120 ชั่วโมง)โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 วัน

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,10:06   อ่าน 3364 ครั้ง