ข่าวประชาสัมพันธ์
TBMP MODE
กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม “รูปแบบการบริหารงานฝ่ายปฐมวัย แบบ TBMP MODEL” เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านมาบยางพร
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,13:28   อ่าน 483 ครั้ง