ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมและทดลองสอนทางไกล การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีความยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมและทดลองสอนทางไกล การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ซึ่งโรงเรียนบ้านมาบยางพรเริ่มจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,11:52   อ่าน 208 ครั้ง