ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)โรงเรียนบ้านมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำสัปดาห์ที่ 8 วันที่ 16- 20 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 ภายใต้การบริหารงานของนายณัฏฐ์กฤศ  วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ โดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียน คือ
ON AIR เรียนผ่านการดู DLTV ร้อยละ 0
ON LINE เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต / Video Conference ร้อยละ 53.31
ON Demand เรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม  ผ่านสื่อต่างๆ ร้อยละ 10.94
ON HAND เรียนโดยการรับหนังสือแบบฝึก/ใบงานไปทำที่บ้าน ร้อยละ 35.75
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2564,21:14   อ่าน 491 ครั้ง