ภาพกิจกรรม
" ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต "

" ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต "

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบยางพร กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตเพื่อให้คำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการขับเคลือนโครงการโรงเรียนสุจริต ตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,14:32   อ่าน 96 ครั้ง