ภาพกิจกรรม
"การติดตามตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน 2563"
"การติดตามตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน 2563"
โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการติดตามตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน
จากท่านคณะกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ท่านผอ.โอฬาร บุญมี และท่านพิไล ภิบาลกุล
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,14:37   อ่าน 849 ครั้ง