ภาพกิจกรรม
" ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต "

" ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต "

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบยางพร กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริตเพื่อให้คำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการขับเคลือนโครงการโรงเรียนสุจริต ตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,13:55   อ่าน 544 ครั้ง