ภาพกิจกรรม
รับโล่ รางวัลเหรียญทองกิจกรรมถอดบทเรียนและแสดงผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
โรงเรียนบ้านมาบยางพรนำ Best Practice โรงเรียนสุจริต ไปจัดนิทรรศการ พร้อมรับโล่ รางวัลเหรียญทองกิจกรรมถอดบทเรียนและแสดงผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต ) ปีการศึกษา 2563 ในการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ครั้งที่ 3 / 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยทีมงานโรงเรียนสุจริต นำโดย ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข ขอขอบพระคุณ คณะทีมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,13:46   อ่าน 92 ครั้ง