ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ในการจัดการเรียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 22- 26 พ.ค. 2563
โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยองเขต 1 ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ในการจัดการเรียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 22- 26 พ.ค. 2563 เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค์ในการเรียน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,11:57   อ่าน 1050 ครั้ง