7.การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โอกาสและความท้าทาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.12 KB