1.การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
2.การดำเนินการ (operation) การปฏิบัติที่ดี (good practice)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 503.9 KB
3.งานนโยบาย รมต. ระบบประกัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.04 KB
คำสั่งหลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.85 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านมาบยางพร2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.01 KB
การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 781.47 KB
หลักสูตรโรงเรียนบ้านมาบยางพร 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.92 MB