รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
173 หมู่ที่ 6 ถนน ปลวกแดง-ห้วยปราบ   ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์โทรศัพท์ 0-3801-0012
Email : bmp_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :